[Histonet] Tissue-Tek VIP 6 AI Vacuum Infiltration Processor

Montse Verdú mverdu at histopat.es
Tue Oct 17 05:12:32 CDT 2017


Dear histonetters,Does anyone experience with de Tissue-Tek VIP 6 AI vacuum infiltration
procesor?

How often do you experience problems with these instruments that you need
to

have service for them? What kind of problems are they?Thank you in advance!Montse Verdú

Histopat laboratoris

Tel +34932033000

Biopat. Biopatologia Molecular

Tel+34932030837

mverdu at histopat.esAquest missatge i els seus annexos estan adreçats exclusivament a la
persona o entitat que figura com a destinatari i poden contenir dades i/o
informació confidencial, sotmeses a secret professional o la divulgació de
les quals estigui prohibida en virtut de la legislació vigent. Tota
distribució, divulgació o reproducció de aquesta comunicació per part de
persones o entitats diferents del destinatari està prohibida. Si ha rebut
aquest missatge per error, si-us-plau, contacti amb la persona que figura
com a remitent i procedeixi a la seva eliminació.Este mensaje y sus anexos van dirigidos exclusivamente a la persona o
entidad que figura como destinatario, y pueden contener datos y/o
información confidencial, sometidos a secreto profesional o cuya
divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Toda
distribución, divulgación o reproducción de esta comunicación por parte de
personas o entidades distintas al destinatario está prohibida. Si ha
recibido este mensaje por error, por favor, contacte con la persona que
figura como remitente y proceda a su eliminación.This message and its attachments are addressed exclusively to the person or
entity indicated as its named addressee, and may contain data and/or
confidential information, subject to professional secret or whose
disclosure is prohibited by virtue of current legislation in force.  Any
distribution, disclosure or reproduction of this type by persons or
entities other than the addressee is strictly prohibited.  If you have
received this message by error, please contact the person indicated as its
sender and delete it.


More information about the Histonet mailing list