[Histonet] immunohistochemistry with CD markers

Marti Gaudes, Merce mmarti <@t> cmrb.eu
Wed Mar 4 02:51:39 CST 2009


Hello!

 

Can anyone help us with CD markers? We want to use some CD markers on  mouse testis, and the antibodies data sheets explain that only freeze samples, cryosectioned and post-fixed with acetone can be used. We tried to do this protocols, but without any result. We frozen the sample with liquid nitrogen, then we sectioned the sample at the cryostat, and we fixed the sections with acetone over the slides. The morphology was very damaged, and we couldn't obtain any staining.

Does anyone explain us the details or tricks of the technique, to improve our results?

Thanks a lot!

 

 

Mercè Martí Gaudes

Cap de Servei

Histology and Bioimaging

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B])
Dr. Aiguader, 88  7ena planta
08003 Barcelona

mmarti <@t> cmrb.eu <mailto:mmarti <@t> cmrbarcelona.org> 

Tel: +34  93 316 03 51

Fax: +34 93 224 10 83

 --------
Abans d'imprimir aquest missatge, si us plau, comprova que és realment
necessari. El medi ambient és cosa de tots.

Antes de imprimir este mensaje, por favor, comprueba que es realmente
necesario. El medio ambiente es cosa de todos.

Before printing this e-mail, please make certain it is absolutely necessary.
The environment is everybody's business.
--------

La informació continguda en aquest missatge i en qualsevol fitxer 
adjunt és confidencial, privada i d'ús exclusiu per al destinatari.
Si no és la persona a la qual anava dirigida aquesta informació, si us 
plau, notifiqui immediatament l'enviament erroni al remitent i esborri 
el missatge. Qualsevol còpia, divulgació, distribució o utilització no 
autoritzada d'aquest correu electrònic i dels seus adjunts està 
prohibida en virtut de la legislació vigent.

La información contenida en este mensaje y en cualquier fichero 
adjunto es confidencial, privada y de uso exclusivo para el 
destinatario. Si usted no es la persona a la cual iba dirigida esta 
información, por favor, notifique inmediatamente el envío erróneo al 
remitente y borre el mensaje. Cualquier copia, divulgación, 
distribución o utilización no autorizada de este correo electrónico y 
de sus adjuntos está prohibida en virtud de la legislación vigente.

The information included in this e-mail and any attached files is 
confidential and private. If you are not the intended recipient, 
please notify the sender and delete this message immediately. 
Dissemination, forwarding or copying of this e-mail and 
its associated attachments is strictly prohibited in accordance with 
current legislation.
--------More information about the Histonet mailing list